Úradné preklady


slovenčina - angličtina - taliančina

O mne


Som úradnou prekladateľkou z/do anglického a talianského jazyka. Oba jazyky som vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo. Venujem sa hlavne prekladom z právnej oblasti a prekladom obchodných textov.

Som zapísaná do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR ako prekladateľ z a do talianskeho jazyka pod evidenčným číslom 971343.

Okrem prekladov sa venujem aj tlmočeniu. Skúsenosti mám predovšetkým s tlmočením rôznych obchodných rokovaní, obchodných prezentácií, sprievodnému tlmočeniu v závodoch a na veľtrhoch.

Preklady


Typy prekladaných dokumentov: zmluvy, faktúra, zakladateľské listiny, certifikáty, diplomy, vysvedčenie, rodný list, sobášny list, úmrtný list, lekárska správa, licencie, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, technická dokumentácia k vozidlu dovezenému zo zahraničia, dohoda, daňové priznanie, rozličné právne dokumenty a ekonomické dokumenty, potvrdenia z poisťovní , katalalógy, návody na použitie, preklad webových stránok.
V prípade záujmu môžem zabezpečiť aj korektúru osobou, pre ktorú je angličtina alebo taliančina rodným jazykom. Pri prekladoch možem využiť aj CAT technológie, konkrétne Trados 2017. • Kedy potrebujete úradný preklad?
  Úradný alebo súdny preklad potrebujete na oficiálne účely a pri styku s orgánmi štátnej správy. Ďalšími situáciami môže byť napríklad podpis dôležitej zmluvy, kde je úradný preklad zárukou, že preklad je zhodný s originálom, hlásenie sa na zahraničnú školu, prihlásenie auta dovezeného zo zahraničia, sobáš v zahraničí a iné.
 • Ako môžete zadať preklad?
  Preklady prijímam osobne, poštou, kuriérom alebo e-mailom.
 • Ako Vám doručím preklad?
  Preklady odovzdávam osobne, poštou, kuriérom, e-mailom, vytlačené, prípadne na USB-kľúči.
 • Na čo si treba dať pozor?
  Pri úradnom preklade sa originál listiny zviaže s prekladom, a preto je pri preklade dokumentu, ktorý ešte budete potrebovať lepšie priniesť jeho notársky overenú kópiu. Matrika neosvedčuje dokumenty na účely použitia v zahraničí, ani zahraničné dokumenty. Dokument určený na použitie v zahraničí by mal overiť notár a nie koncipient.

Cenník


Cena za 1 normostranu úradného prekladu 19,92 € bez DPH, v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z. (1 normostrana=1800 znakov)

Príplatok 50% bude uplatnený v prípade expresného prekladu – do 24 h, maximálny rozsah je 6 normostrán.

Cena za 1 normostranu bežného komerčného prekladu 13 €
Cena za 1 normostranu odborného prekladu (lekárske správy, technické dokumenty) 15 €

Zľavy poskytujem pri väčšom objeme prekladu, stálej spolupráci, či nízkej náročnosti prekladu (napr. informačný preklad).

Informovať sa o orientačnej cene prekladu môžete na telefónnom čísle +421 917 453 574 (+421 910 905 674). Po písomnom odsúhlasení a potvrdení objednávky emailom začnem prekladať.